My articles: Lotniskowa naga prawda

Sunday, April 18th, 2010

Ścisła kontrola osobista czy przejście przez „skaner ciała” prześwietlający ubranie?
– Oto jest pytanie. Zadają je sobie podróżni na wielu lotniskach w USA. Dylemat być może nie dorównuje rangą hamletowskiemu: „Być albo nie być” – choć jeśli wierzyć przedstawicielom Amerykańskiego Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa (TSA) – tylko pozornie…

-Caly tekst w Tygodniku Angora (numer 17/2010)

Leave a Reply