my interview with prof. Michal Pawel Markowski, Poland’s leading scholar and intellectual

Sunday, May 12th, 2013


Professor Michał Paweł Markowski , Chair in Polish Language and Literature at the University of Illinois at Chicago, one of Poland’s leading scholars and public intellectuals and the author of well over a hundred articles and more than a dozen books in Polish, including the seminal study of Witold Gombrowicz, Black Waters: Gombrowicz, World, Literature which was nominated for the Nike Award in 2005 and Polish Modern Literature: Leśmian, Schulz, Witkacy (Universitas, 2008), which is an indispensable introduction to Polish modernism; as well as books on Nietzsche, Derrida, and literary and cultural theory.

Michał Paweł Markowski — krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, zwycięzca konkursu na szefa Katedry Języka Polskiego i Literatury na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i Nauk Ścisłych Uniwersytetu Illinois w Chicago.
W roku 2002 wykładał na Uniwersytecie w Sztokholmie. W latach 2002-2003 wykładał na uniwersytecie Harvarda. W 2004 prowadził wykłady z literatury polskiej i porównawczej na Northwestern University w Evanston, w 2005 na wydziale Literatur Nowożytnych University of Alberta. W 2009 roku wykładowca na Brown University. Od 2010 roku mieszka w Chicago, gdzie prowadzi Katedrę Języka Polskiego i Literatury na University of Illinois.

Leave a Reply